Investera med oss idag

GLOBAL INVESTERING & FINANSIELL RÅDGIVNING

CSR Capital är ett diversifierat holdingbolag med erfarenhet av Mergers & Acquisitions, IPO och kapitalanskaffning. Vi investerar i moderna fastigheter för en positiv påverkan på miljön, och samhället i sin helhet.

Välkommen till CSR Capital

CSR Capital erbjuder ett brett utbud av finansiella rådgivningstjänster till sin aktieportfölj avseende fusioner, förvärv och andra strategiska frågor, omstruktureringar, kapitalanskaffning samt IPO-rådgivning.

M&A

Vi hjälper företag och dess ägare genom alla tänkbara former av företagsförvärv och sammanslagningar av bolag.

IPO

Rådgivning om upprättande och genomförande av offentliga marknadsnoteringar på börsen.

Finansiering

Vi ger företag oberoende värdering och rådgivning genom ett brett spektrum av olika alternativ till finansiering.

Hållbarhet och resurseffektivitet

Globala förhållanden skapar en global strategi

CSR Capital är en finanskoncern med kontor i Stockholm, London och Shanghai, med  en global transaktions- och investeringskapacitet.  Vi är specialiserade på cross-border transaktioner med Europa och i Asia 

1 %
Sverige
1 %
US/Canada
1 %
Europa (-Sverige)
1 %
Asien

Våra Företag

Med kapital från andra fonder eller partners, köper CSR bolag som skapar tillväxt i bolagen. På så sätt skapas arbeten och mervärde. CSR satsar även på bolag inom fastighetsbranchen.

Vi vill främja en anda av flexibilitet, snabbhet och inte bara prata om det.​

CSR arbetar för dig på ett sätt som andra inte kan göra. CSR har globala kedjor och kan arbeta effektivare än våra konkurrenter.

Bolagsstyrning

Det är vi som driver CSR Capital Sverige framåt.

Årligt investeringsmöte

CSRs årliga investeringsmöte äger rum i mars. Här diskuterar vi resultatet av CSR Capital investeringar och portföljföretagens årsresultat. Rådgivande nämnden med representerade investerare sammanträder två gånger per år. Vi ger möjlighet till tänkbara partners att träffa CSRs investeringsteam.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Populära sidor