Are you our next super entrepreneur CEO?

CSR Telecom is part of CSR Capital, which is an investment company. The company has just started but already has projects abroad. We have also established partnerships with a number of distributors, manufacturers and retailers internationally. The company has recently gone through a new issue where we have increased capital and the number of shares. The goal is for CSR Telecom to be listed on the stock market in 2022. The tasks mainly focus on the stock market listing, where networking, finding new partners and carrying out concrete activities together with management from other countries are important parts of everyday life. You must have experience and knowledge of startups, growth companies and the industry as well as a strong network with good credentials.

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore, mastering the Swedish language as well as English is important. We are a team of entrepreneurs with extensive experience from various industries as well as startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have questions or would like to send us your CV and personal letter, please contact hr@idebankenhr.com.

For more information visit https://csrtelecom.com/

The website is under regular updating. We are in the process of recruiting other positions for the company as well.

Svenska version

Är du vår nästa superentreprenör VD?

CSR Telecom är en del av CSR Capital som är ett investmentbolag. Företaget är nystartat men har redan projekt i utlandet. Vi har också etablerat partnerskap med ett antal distributörer, tillverkare och återförsäljare internationellt.Företaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier. Målet är att CSR Telecom blir börsnoterat 2022. Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsamman med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxt företag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.
 
Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå! 
 
Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna hr@idebankenhr.com. 
 
För mer information besök https://csrtelecom.com/ 
 
Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.