Bolagsstyrning

STYRELSEN

 

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman, med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Ska förvalta för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen, säkerställa system för uppföljning och kontroll av etablerade mål.

Linda 1200 1400

Linda Gustafsson

Ordförande
linda@csrcapital.se

Sheikha-Jawaher-Al-Khalifa-07-square

Sheikha Jawaher Al Khalifa

Styrelseledamot
sheikha@csrcapital.se

Michele Notari

Senior rådgivare
michele@csrcapital.se

John McMillan

John McMillan

Senior rådgivare
john.m@csrcapital.se

LEDNINGEN

 

Teamet för investerarrelationer upprätthåller nära relationer med våra partners via regelbundna konferenssamtal och möten, för att ge en uppdatering om resultatet i våra nuvarande portföljbolag med CSR Capital, 

nya investeringar och exits i fonderna.

WeChat Image_20210805130049

Linda Gustafsson

VD & Koncernchef
linda@csrcapital.se

Osama-wikwik2

Osamah WitWit

Ekonomi, Sverige
osamah@csrcapital.se

Colin wu fig

Peter Gustafsson

Invest Relation
invest@csrcapital.se

William Gustafsson

Kundansvarig, Sverige
william@csrcapital.se

Mats Gustafsson

Projektledare, Kina
mats@csrcapital.se