Management

Teamet för investerarrelationer på CSR Capital upprätthåller nära relationer med partners med regelbundna konferenssamtal och möten för att ge en uppdatering om resultatet i våra nuvarande portföljbolag med CSR Capital, nya investeringar och exits i fonderna.

Linda gustafss

Linda Gustafsson

CEO

linda@csrcapital.se

Jerry Zhi Li

CFO

jerry@csrcapital.se

Ali 750x1000

Ali Farmandeh

Project Manager, Sweden

ali@csrcapital.se

Colin wu fig

Peter Gustafsson

Invest relation, Ireland

invest.ir@csrcapital.se

Mats Gustafsson

Project Manager, China

mats@csrcapital.se

William Gustafsson

Customer Service, Sweden

william@csrcapital.se

Anton Cheng

Webb & sociala media

anton@csrcapital.se