Långsiktig Hållbarhet

För miljön och samhället

Vår vision

Ansvarsfullt företagande

Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att motverka deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. CSR Capital står bakom klimatmålet för Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. 

Tillsammans gör vi skillnad

CSR Capital direkta miljöpåverkan är begränsad och ändå vill vi arbeta för att minska vårat negativa avtryck och koldioxidutsläpp och vidta smarta åtgärder för alla våra portföljbolag, utan att det går ut över tillväxt i bolaget. Vår vision är att det går att tjäna på ett etiskt sätt och på ett sätt som inte förstör miljön. Vi vill växa tillsammans med våra bolag på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Därför står vi bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att mer än halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

Investerar i nya lösningar

Vi vill verka på marknaden efter de värden vi står för. Att vara en engagerad och långsiktig partner innebär ett ansvar och en möjlighet att arbeta för klimatsmarta mål och vi gör det på många olika sätt. Utöver att vi arbetar för förenliga klimatmål enligt Parisavtalet så följer vi upp våra portföljbolag årligen och tittar på nyckeltal kring koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, avfall och liknande resurseffektivitet. Vi arbetar nära våra bolag kring dessa faktorer och uppmuntrar våra partners att sätta långsiktiga mål. Vår framtid hänger på vår förmåga att utveckla nya lösningar inför framtida utmaningar. Vi arbetar ihärdligt med att lösa våra kunders behov inte bara idag utan även för framtiden. 

Under 2019 började CSR Capital arbeta mer långsiktigt kring klimatet, miljöpåverkan och hållbarheten. Sedan dess har vi övergått till 100% förnybar el och överfört mesta delen av pappersarbetet till digital form. 

För en klimatsmart framtid med hållbar utveckling

Vi jobbar långsiktigt  tillsammans med våra portföljbolag

Status 2019

Innovativa arbetssätt

För att vi ska kunna nå våra mål till 2030 så kommer CSR Capital att arbeta långsiktigt med våra partner genom att investera i elbilar, nyttja endast förnybar el och sätta mål kring våra portföljbolag och värdekedjor. Vi mäter och analyserar våra växthusgasutsläpp på årsbasis och det ger oss bra möjligheter att kunna nå våra mål. Vi fokuserar på att minska avfallet och använda mer hållbart material. Vi värnar om världens vatten, jobbar med att förminska vattenförbrukningen och slöseri med vatten. 

Koldioxidutsläpp
66%
Vattenförbrukning
25%
Avfall
9%
Förnybar El
93%

Rent vatten är extremt viktigt för hela världen och i Sverige vill vi värna om vårt fina vatten. Därför arbetar vi med alla våra portföljbolag om vikten av att inte slösa på vatten. Vi arbetar aktivt för att nå våra mål till 2030. investerar i elbilar och klimatsmart material. Vi söker alltid efter nya innovativa smarta lösningar för att minska koldioxidutsläpp och nå våra klimatmål.