HUR VI ARBETAR

Kostnad & Kontroll

Låter ledningen att behålla kontrollen över verksamheten med utan störning. Vi låter er göra det ni är bäst på och till ett konkurrenskraftigt pris.

Flexibelt och effektivt kapital

Erbjuder en strömlinjeformad kredit- och investeringsprocess. Tack vare detta kan vi stänga snabbt och är strukturellt flexibla.

Serviceorienterad

Med ett globalt nätverk av banker, bolag och föreningar kan CSR Capital erbjuda avancerade tjänster som inom finans och juridik.

Långsiktigt ansvarstagande

Vi arbetar långsiktigt på flera plan för att tillföra så mycket som möjligt, samt bygger bolag som påverkar miljö och samhälle på ett positivt sätt.

M&A

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan att inkludera potentiella finansieringsalternativ

IPO

Tar fram finansinformation och ger råd om upprättande och genomförande av offentliga marknadsnoteringar.

Finansiering

Oberoende rådgivning inom finans av ett brett spektrum av aktie- och skuldkapitaltransaktioner.

Vi hjälper till med

Vi erbjuder tjänster avseende Mergers & Acquisitions (M&A), strategisk rådgivning, kapitalanskaffning och IPO-rådgivning:

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan att inkludera potentiella finansieringsalternativ

Kapitalmarknadsrelaterade tjänster – Genomförande av notering/IPO och emissioner. Våra tjänster inom koncernen erbjuds främst till våra egna bolag och samarbetspartner.

Vi har ett starkt nätverk av investerare både i Sverige och utomlands. Dessutom investerar vi själva i form av förvärv eller joint-venture om projektet är unikt för sin bransch. 

Finansiering och rådgivning till företag och organisationer som köper, säljer och utvecklar fastigheter under egen regi.

Vi investerar i bolag som verkar i olika branscher. Gemensamt för alla av de är innovation, nytänkt och samhällsnytta.