Ledning

Teamet för investerarrelationer på CSR Capital upprätthåller nära relationer med partners med regelbundna konferenssamtal och möten för att ge en uppdatering om resultatet i våra nuvarande portföljbolag med CSR Capital, nya investeringar och exits i fonderna.

Linda gustafss

Linda Gustafsson

VD

linda@csrcapital.se

Jerry Zhi Li

Finansdirektör

jerry@csrcapital.se

Ali 750x1000

Ali Farmandeh

Projektledare, Sverige

ali@csrcapital.se

Colin wu fig

Peter Gustafsson

Invest relation, Irland

invest.ir@csrcapital.se

Mats Gustafsson

Projektledare, Kina

mats@csrcapital.se

William Gustafsson

Kundansvarig, Sverige

william@csrcapital.se

Anton Cheng

Webb & sociala media

anton@csrcapital.se