Styrelse

WeChat Image_20210805130049

Linda Gustafsson

Ordförande

Jerry Zhi Li

Styrelsemedlem

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av etablerade mål.